Τρόποι Αποστολής

Η Παράδοση των προϊόντων που αγοράζει ο Πελάτης με την χρήση του ηλεκτρονικού Marketplace Myplaceup
γίνεται αποκλειστικά από / και με ευθύνη του Πωλητή.

Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αποστείλει οποιοδήποτε προϊόν στον Πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρεία μπορεί να παρέχει στον Πωλητή
την διεύθυνση αποστολής του Πελάτη για την αποστολή των προϊόντων που αγόρασε.

Οι περιοχές δωρεάν παράδοσης και τα έξοδα αποστολής καθορίζονται από τον Πωλητή
και ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως το βάρος εξόδων αποστολής για κάθε προϊόν που αγόρασε από το Marketplace Myplaceup.